Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies. Více informacíSouhlasím


Váš požadavek se zpracovává.

Aktualizace košíku proběhla v pořádku.

Pokračovat v nákupu | Do košíku
nachazíte seNacházíte se: Reklamace

Odstupení od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě: formulář ke ztažení
Reklamační protokol:  formulář ke ztažení


Reklamační řád
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem ČR. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

Záruční podmínky
V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních přepravců prodávajícího je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno jinak, činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Postup při reklamaci
O reklamaci nás informujte  telefonicky nebo e-mailem (+420775243006 nebo reklamace@povleceni-brno.cz ).
Zboží zašlete jako  na adresu (Petra Konopová, Povlečení-Brno,  Bayerova 811/45, 60200 Brno) případně předejte osobně.
Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání reklamovaného zboží pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak

Záruku nelze uplatnit v případě
- vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace - záruka zanikla
- vada vznikla nevhodným používáním zboží
- vada vznikla opotřebením zboží, způsobené jeho obvyklým užíváním
- vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem, zejména nevhodnou údržbou
- vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží
- vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce
- zboží bylo poškozeno živly

Práva plynoucí ze záruky
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.
- jde-li o vadu odstranitelnou, má spotřebitel právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti,
  není-li to  vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží
  nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
To neplatí, pokud kupující-spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.